UNA EMPRESA EN CONSTANT EXPANSIÓ

LA TRAÇABILITAT, LA NOSTRA PRINCIPAL PREOCUPACIÓ

UNA EMPRESA EN CONSTANT EXPANSIÓ

LA TRAÇABILITAT, LA NOSTRA PRINCIPAL PREOCUPACIÓ

Tots els productes carnis comercialitzats per CarnsB segueixen un estricte sistema de traçabilitat que permet controlar tot el procés de cada cap de bestiar, des del seu naixement fins arribar al client definitiu. Per dur a terme aquest control, a la base de dades de l’empresa CarnsB s’introdueixen les dades següents sobre cada canal:

Número de canal


Data de naixement


Data de sacrifici


Número de R.G.S. de l’escorxador


Nota de lliurament del proveïdor

Tots els productes carnis comercialitzats per CarnsB segueixen un estricte sistema de traçabilitat que permet controlar tot el procés de cada cap de bestiar, des del seu naixement fins arribar al client definitiu. Per dur a terme aquest control, a la base de dades de l’empresa CarnsB s’introdueixen les dades següents sobre cada canal:

Número de canal


Data de naixement


Data de sacrifici


Número de R.G.S. de l’escorxador


Nota de lliurament del proveïdor

A més d’aquesta informació, se li assigna un número de lot, que es manté durant el tall i es reflecteix a l’etiqueta, per identificar de forma ràpida i senzilla cadascuna de les peces un cop envasades per a la seva comercialització.

Aquesta etiqueta que porta el producte final conté les referències següents:

Raó social empresarial


Segell amb el número R.G.S.


Nom de referència


Número de R.G.S. des del lloc del sacrifici


Número de R.G.S. de la sala de tall


Número de lot


Data d’envasament


Data de caducitat

A més d’aquesta informació, se li assigna un número de lot, que es manté durant el tall i es reflecteix a l’etiqueta, per identificar de forma ràpida i senzilla cadascuna de les peces un cop envasades per a la seva comercialització.

Aquesta etiqueta que porta el producte final conté les referències següents:

Raó social empresarial


Segell amb el número R.G.S.


Nom de referència


Número de R.G.S. des del lloc del sacrifici


Número de R.G.S. de la sala de tall


Número de lot


Data d’envasament


Data de caducitat

POLÍTICA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA

L’objectiu principal de CarnsB és proporcionar als nostres clients productes carnis segurs i de confiança que respectin els seus requisits de seguretat alimentària alhora que compleixin plenament les expectatives del client.

POLÍTICA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA

L’objectiu principal de CarnsB és proporcionar als nostres clients productes carnis segurs i de confiança que respectin els seus requisits de seguretat alimentària alhora que compleixin plenament les expectatives del client.